Styr april 19

Smått och stort från styrelsen 

Onsdag 24 april 2019

Gemensam träff EFS Svensbyn, EFS Sjulnäs och VK (Verksamhetskommittén)

Detta var den första gemensamma träffen sedan vi bildade samarbetskyrka. Det finns gemensamma frågor som behöver komma upp på dagordningen. Både våra små frågor om tro och tvivel och Guds stora frågor, som Lars Dahlbäck sa i inledningen.

  • Var är vi om fem år?
  • För vem har vi verksamhet – för de som är i bönhuset eller för dem vi önskar skulle vara där?
  • Glädjande att vi besöker varandras kyrkor oftare än förut, men vet Infjärdenborna om att det nu är en samarbetskyrka?
  • Infjärdenmässan har blivit omtyckt och lyckad
  • Arbetslaget i Infjärdenkyrkan har betytt mycket. Fint samarbete mellan anställda och volontärer
  • Viktigt att vi tar hand om våra ledare
  • Vi bör jobba med församlingens prioriterade områden, bl a att utveckla gudstjänsten
  • Under rubriken ”Tillbaka till källorna planeras bl a pilgrimsvandring och församlingsutflykt
  • SALT-föreningen i Infjärden ska återskapas

 

Styrelsen i Svensbyn

Bärarlag

EFS Svensbyn har på prov lovat att ställa upp med bärarlag till Piteå församling. Det behövs sex personer varje gång. Det beräknas bli ca sex gånger per år. Ersättning till föreningen utgår med 600 kr per person, dvs 3600 kr per gång.

 

Storstrand

Arbetsdagarna är i är 21 och 22 maj. Styrelsen föreslår föreningen att vi deltar onsdagen den 22 maj. EFS Svensbyn har också fått ansvar för Inspirationshelgen 16-18 augusti tillsammans med Luleå och Älvsbyn. Planering är utdelad till styrelsen och så småningom kommer anslag att sättas upp så att alla kan anteckna sig för någon uppgift.

 

Storstrandsföreningen

Styrelsen beslutade att uppdra till Roger Lundmark att författa en motion om fördelningen av ett ev överskott om Storstrandsföreningen upphör. Istället för att överskottet fördelas per medlem i respektive medlemsorganisation så bör det fördelas lika mellan medlemsorganisationerna

 

Bön för ansvarsgrupp ett

Som vanligt avslutades mötet med reflektioner och bön kring en ansvarsgrupp.

 

Styrelsen, genom

Pär SandströmStyrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar