Styr mars 19

Stort och smått från styrelsen 2019-03-14

Konstituering

Så här blev arbetsfördelningen i styrelsen:

Ordförande (vald av årsmötet): Lennart Berglund

Vice ordförande: Pär Sandström

Kassör: Inger Öhman

Sekreterare: Anna-Karin Lundberg

Vice sekreterare: Amanda Lundmark

AU (arbetsutskottet): Lennart Berglund, Roger Lundmark, Inger Öhman

BU (byautskottet): Anna-Karin Lundberg, Pär Sandström

VK (Verksamhetskommittén): Ragnhild Sandström, Ulla Wikström

UK (Underhållskommittén): Rickard Wikström, kontaktperson


Nya medlemmar

Styrelsen välkomnade tre nya medlemmar: Margareta Berglund, Anna Danielsson och Åsa Wellborg.


Från årsmötet

Roger Lundmark och Rickard Wikström utsågs till ombud till Regional mötesplats/EFS Länsförbunds årsmöte den 27 april.

Rickard Wikström utsågs till ombud på EFS rikskonferens i Örnsköldsvik.

Skol- och konfirmandarbetet ska synliggöras i nästa verksamhetsplan.


Dessutom

•Lennart och Pär rapporterade från senaste Samarbetsrådet

•Rickard rapporterade om värmepumpens status

•Roger berättade att bidrag till hjärtstartare sökts från byapengen och från Hjärt- och lungföreningen. Kostnaden för en hjärtstartare är ca 15000 kr

•Roger och Pär har träffat kyrkans kamrer Carina Holmström för att reda ut en del ekonomiska rutiner

•Vårt nya årsmotto är ”Vi är inte här förgäves”. Det har utformats av Maria Ökvist

•Britta Berglund, Ragnhild och Pär Sandström har deltagit i Regional samverkansdag med Luleå stift och EFS Norrbotten på Solviks folkhögskola

•Leif Lidman och övriga deltagare i en studiecirkel har besökt EFS Svensbyn för att lära sig lite mer om Svensbyns äldsta förening

•Inför höstterminen vill vi träffa EFS Sjulnäs och Julia Lundberg i en gemensam styrelsesamling


Sammanträdesplan

Onsdag 24 april, tisdag 4 juni, tisdag 20 augusti


Avslutning

Vi avslutade som vanligt sammanträdet med bön och förbön för ansvarsgrupp tre.


Vid datorn/Pär SandströmStyrelsen maj 2013          Styrelsen på utflykterar