Domss

EFS Svensbyn


Andakter

Domsöndagen 2020

Kristi återkomst

 

"Under min livstid har jag hängett mig åt denna kamp för det afrikanska folket. Jag har kämpat emot vit dominans, och jag har kämpat mot svart dominans. Jag har hållit fast vid idealet om ett demokratiskt och fritt samhälle i vilket alla kan leva tillsammans i harmoni och med samma möjligheter. Det är ett ideal som jag hoppas att leva för och uppnå. Men om det skulle krävas så är det ett ideal för vilket jag är beredd att dö", sa Nelson Mandela.

 

Det finns många historier om Nelson Mandelas försoningsstrategi. En av dessa är när  Nelson Mandela är på resturang och upptäcker att bordsgrannen intill är hans gamla fängelsevakt under den tid som han satt fången på Robben Island. Mandela bjöd in sin forne plågoande att sitta ner vid hans bord och dela bordsgemenskapen. Ingenting sas men väktarens händer skakade så mycket att han nästan inte kunde äta. Han var livrädd att Nelson Mandela som nu hade blivit Sydafrikas president skulle behandla honom lika illa som han som väktare hade gjort i fängelset.


”Men så tänker inte jag”, sa Mandela, ”jag söker inte hämnd eftersom hämnd förstör stater, medan de som söker försoning bygger upp Nationer ′′

Sveriges före detta FN ambassadör Jan Eliasson, han har sett Mandela som en symbol för rättvisa, för allas lika värde och för försoning.


  • Han tillbringade 27 år i fängelse för sin kamp mot apartheid. Han kom ut utan bitterhet för att tillsammans med alla medborgare bygga ett nytt Sydafrika. Detta var en handling av historisk betydelse för Afrika men också för hela världen.– Han hade en oslagbar karisma, klockorna stannade och rummet fick liv när han kom in. Han symboliserade godhet, han var en underbart genuint god människa. Alla kände så, menade Eliasson.


Domsöndagens texter handlar om att Jesus ska komma tillbaka för att hålla dom över världen.  Doms orden ropades ut vid Golgata när de romerska soldaterna drev de stora spikarna genom Jesu händer och fötter. När hans blod stänkte över soldaterna ropade han i sin vånda och smärta. ”Fader förlåt dem de vet inte vad de gör!” Där i korsets stora vånda ropade han i sitt sista andetag, ”Det är fullbordat!”


Kanske du känner dig som Mandelas väktare, att du skakar av dödsrädsla inför domaren. Du känner hur ditt förflutna av hjärtas lögner, synder, svek och misslyckanden öppnas upp som i en bok inför domaren.


Men på domens dag ska du upptäcka att domaren och försonaren är den samme.

I en av våra påskpsalmer skriver författaren, ”Han fullgjorde det vi borde och blev vår rättfärdighet!” Jesus söker inte efter att straffa dig vid domens dag, nej han visar på sina sår och säger, ”Detta har jag gjort för dig!” Straffet har gått över honom själv.


Han har fullgjort allt det som vi skulle ha gjort. Du och jag har blivit benådade och försonade av domaren själv.


Därför kan vi med trygghet vänta på Jesu ankomst. Han har dukat upp den himmelska måltiden och bjuder dig att sitta ner till bords med honom, han väntar på ditt och mitt svar.


Vill du, får du komma. Det är det enkla nådesbudskapet inför denna helg.

En skön helg önskar jag dig.


Allt gott

Gösta Degerman

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved