Dom 19

EFS Svensbyn


Andakter

DOMSÖNDAGEN

Kristi återkomst


Kan du tänka dig in vad 103 miljarder kronor skulle göra för skola, vård och omsorg. Men det är den summan som Systembolaget, i en studie, har räknat ut att svenskarnas drickande kostar samhället varje år. Vartannat misshandelsfall och cirka 660 000 vårdbesök är relaterade till alkoholen. Ytterligare en siffra gällande alkoholen är att 625 000 sjukdagar går att förknippa till svenskens drickande, allt enligt Systembolagets VD Magdalena Greger i en debattartikel.


Hon menar att i förhållande till våra grannländer dricks det mindre i Sverige på grund av en restriktiv alkoholpolitik. Men ändå utreder polis- och åklagarmyndigheter 162 000 fall där man kan påvisa att alkohol har varit en delorsak i brott och misshandel till en kostnad av cirka 10 miljarder.

Förutom dessa kostnader räknar man även med ett produktionsbortfall i samhället på närmare 35 miljoner kronor. Det handlar om att arbetstagare är bakfull och inte kan ta sig till jobbet eller dödsfall som kan kopplas ihop med drickandet.


Hur många är det inte som med stor oro har sett sin förälder eller partner, hamna i ett allt mer utbrett drickande. Vin till maten eller en öl efter jobbet är en njutning för många, men alkohol är inte en vara som andra, det är ett gift som fördärvar vårt samhälle inifrån. Observera att i studien är inte narkotikarelaterade kostnader inräknade.


Asbets, säkerhetsbälten, cykelhjälmar, mötesfria vägar, rökfria restauranger osv. Jag skulle kunna skriva ner många fler restriktioner och lagar som vår regering bestämt. Men när det gäller alkoholen och övriga drogers påverkan i vårt samhälle, där har de beslutande inte tagit varningsklockorna på allvar.

Till helgen firar vi kyrkoårets sista dag med temat, domsöndagen och

Kristi återkomst. Texterna leder oss in i tankar om den slutgiltiga domen och hur vi kommer att bli dömda.                            

Våra samhällslagar är till stora delar inspirerade av bibelns Gud. Vår Gud har satt upp regler och lagar för vår och våra medmänniskors säkerhets skull, han vill att vi ska vara rädda om varandra. Tänk att lilla jag, som är ett dammkorn i universum, är så viktig för Gud att han vill gå till doms med mig. Narkomanen, drogaren eller alkoholisten, döms ju av vårt samhälle väldigt hårt. Olika droger orsakar väldiga problem, som jag försökt teckna ovan. Men du och jag som vanliga Svenssons orsakar också stora problem för Gud. 


Bibeltexten berättar för oss att böcker ska upplåtas och att Gud ska gå till doms med oss alla. Inte bara med den som har orsakat samhället en massa kostnader, utan även den mest fromma frikyrkotanten eller prästen som jag är, vi kommer att stå inför Guds domstol. Paulus skriver i Romarbrevet 3:23 ”Alla har syndat och gått miste om härligheten.” Inför Gud är vi alla lika skyldiga, men det som jag tycker är så underbart med denna söndag, det är att jag får i min predikan en möjlighet att måla upp Guds gränslösa kärlek till oss, att i Jesus är vi alla benådade, alla vi som vill ha med honom att göra, vi kan gå fria.


Det kostade inte Gud 103 miljarder kronor för att rätta till det som gått fel med oss människor, utan det kostade honom allt, det kostade honom hans egen älskade Son.


I Jesus har vi, du och jag, den fullständiga upprättelsen, förlåtelsen och heligheten. Jesus är vår försvarsadvokat inför Guds tron. Han ställer sig framför oss och säger till sin Far, ”Jag har försonat Elin, Markus, Lilian, Bengt, Holger” osv. Du kan sätta in ditt eget namn där. Du är förlåten, försonad, och dyrt köpt av Gud själv genom att han har utfört en fullständig skuldsanering. Han har köpt dig och mig fri ifrån all skam och skuld, till ett liv tillsammans med honom. Detta är en del av vad Domsöndagens texter  talar till oss om.


En skön helg önskar jag dig

Gösta Degerman

 

 

Copyright © All Rights Reserved