Bebådelsen

Andakter

Jungfru Marie Bebådelsedag

Guds mäktiga verk


Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King och Jesus Kristus. Vad har de gemensamt? Jo vid ett symöte, för kanske tio år sedan ville kvällens värdinna att vi skulle göra ett försökt att efterlikna TV programmet Gokväll, där kvällens gäst får bjuda in tänkta matgäster kring sitt bord.   På ett liknande sätt bjöd jag dessa fyra historiska personer på en fiktiv middag.


Symöten har ju försvunnit från församlingarnas programidéer nu för tiden. Det var en kreativ dam som kläckte idéen om att göra ett sådant upplägg, vi satt uppe på podiet med ett bord, några tallrikar och glas plus våra hand mikrofoner. Den kreativa damen i fråga var programledare och ställde frågor till mig om dessa historiska män och varför jag ville samtala med dem.


Nu minns jag inte riktigt vad det var jag svarade på hennes frågor men huvuddraget var att jag framhöll dessa personer som föredömen när det gäller antivåld. Alla fick lida för sina ståndpunkter men trots allt lidande höll de sig fast vid att våld löser inga problem. Mandela, Gandhi och King hade alla tre Jesus Kristus som sin förebild genom hela sin kamp för rättvisa, förståelse och förlåtelse.


För nyhetsmedierna var deras handlingar som ett uppvaknade från alla våldshandlingar som skildrats, till att försöka skildra fred och frid som dessa modiga män vågade stå upp för. De tilldelades fredspriset för sina insatser. En person som var med om att se, men också kanske bidrog till att Berlinmuren föll var östtyska prästen Christian Führer som varje måndag under åren 1989 till 1990 anordnade fredliga ljusbärande måndags demonstrationer till dess muren föll den 9 november 1989.


Dessa modiga män använde sig av bönens, kärlekens och ödmjukhetens språk till att förändra och förvandla de samhällen och stater de levde i.


I helgens texter möter vi återigen Maria Jesu mor som i sitt kök får besök av ängeln Gabriel. Hon blev rädd och överraskad av den himmelska närvaron därför inleder Gabriel samtalet med att säga till henne att hon inte behövde vara rädd.

Rädslorna som kommer över oss handlar ofta om, det oroliga världsläget, ekonomin, arbetslösheten, sjukdomar, pensionssparandet, att bli ifrågasatt, att inte bli accepterad, att inte känna sig älskad. Men i dag är ju rädslorna för covid 19 det som medierna sprider som den största rädslan och farsoten. Den ene efter den andre av våra kändisar berättar om rädslorna för pandemin och döden. Listan skulle kunna göras lång omkring våra rädslor, men det jag ville räcka dig i dag utifrån helgens texter är ängelns ord till Maria, att du inte behöver vara rädd, därför att du funnit nåd från Gud.


Vet du om att du är älskad, att du är sedd, att du är välsignad med all den himmelska värdens andliga välsignelser som finns i Jesus Kristus.


Jag gissar att Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Christian Führer liksom Maria var rädda och osäkra många gånger, men de gick in i det som blev deras övertygelse.


Det som kyrkan i Sverige i dag behöver är modiga män och kvinnor som vågar stå upp för att bibeltroheten ska bli bevarad. Vi behöver män och kvinnor som likt Maria ödmjukt säger:  ”Jag är Herrens tjänarinna/tjänare, må det ske med mig som Gud vill.”


Jag ville i dag få påminna dig om, det som redan har hänt, att den Helige Andes, den högstes kraft vilar över dig.

I episteltexten skriver Paulus: ”Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus.” 


Jesus hälsar dig och mig välkomna in i det rum som kan kallas, skuldlöshetens rum. Skuldlöshetens rum!  Smaka på det ordet. Därifrån kan du och jag ha vårt avstamp ut i en värld som ropar efter NÅD.


Ta till dig den himmelska hälsningen som ängeln sade till Maria som om den vore din egen. ”Var hälsad du högt benådade, Herren är med dig.”

 

En skön helg och allt gott önskar

Gösta Degerman