Bebådelsen

EFS Svensbyn


Andakter

Jungfru Marie Bebådelsedag

Guds mäktiga verk

Gotland är en underbart vacker ö i mina ögon. Vi besökte ön sist för cirka 30 år sedan men minnet av havet och lukten av saltvatten det sitter kvar i mitt minnes arkiv. Vi har också bott två år bland öarna på Västkusten också det blev ett oförglömligt minne. Vår familj har den förmånen att vi äger en sommarstuga ute på en ö i Piteå skärgård, och det gör att havsluften, och ölivet, är något för mig mycket välbekant.


Jag vet att min krönika läses också av Gotlänningarna och det är jag förstås glad och hedrad över. Några av våra vänner har sin sommarbostad där ute på ön. Bland annat min systerson, skådespelaren Anderas Nilsson,  jag vet att han nästan varje sommar är med i olika teateruppsättningar, både innanför och utanför Visbys murar. Han är också gärna delaktig i olika festivaler som erbjuds. Jag har googlat och läst vad som händer under sommaren 2020 därute på ön, jag får nästan andnöd av allt som ska framföras.


Orsaken till att jag skriver om Gotland, och att mina tankar flyttas till besöket på ön, det var att jag fick ett telefonsamtal från en Gotlänning förra veckan. Rösten som mötte mig sa ett glatt, ”Hej är det du som skriver i Gotlands gratis tidning,” med oefterhärmlig gotländsk dialekt. Vi språkades vid en stund där personen i fråga berättade om en påskfestival som skulle gå av stapeln ute på ön, innan samtalet var slut  bad jag hen att maila mig påskfestivalprogrammet. Där kunde jag läsa: ” Påskfestival Gotland är en festival med musik, konst och dans som sträcker sig från Palmsöndagen till och med Påskdagen. Festivalen har som syfte att med olika konstnärliga uttryck förmedla påskens budskap både i kyrkor och i det offentliga rummet. Här förenas såväl professionella musiker som amatörer, unga talanger och vuxna från Gotland och hela Norden.”


Visste du att ordet festival kommer  från latinets "festi vale", som ordagrant betyder "slutet på faste-perioden".


Strax innan vi går med Jesus upp till Golgata så firar kyrkan Marie Bebådelsedag. Det är inte i slutet utan i mitten på fasteperioden som dessa texter dyker upp. Vi läser om hur Maria får ett oväntat besök av ängeln Gabriel, och hur hon reagerade med rädsla. Det är kanske inte så konstigt med en sådan reaktion. Tänk dig att möta en himmelsk varelse i ditt kök. Visst skulle även du bli förskräckt av ett sådant möte. Rädslor är det som ofta styr oss människor i dag. I dopritualen säger jag, ”Barnen är vår oro och vår framtid.” Rädslorna som kommer över oss handlar ofta om, det oroliga världsläget, ekonomin, arbetslösheten, sjukdomar, nu är coronaviruset extra skrämmande, men även saker som pensionssparandet, att bli ifrågasatt, att inte bli accepterad, att inte känna sig älskad. Jag skulle kunna göra den här listan hur lång som helst men det jag ville räcka dig i dag utifrån helgens texter är att du inte behöver vara rädd, därför att du funnit nåd från Gud.         


Så här i mitten på fasteperioden, ”festi vale,” kommer Gud till oss, med ängelns ord till Maria, de orden kan du och jag ta till oss som ett personligt ord från vår Herre, ”Var hälsad du högt benådade.” ”Var inte rädd”. Jag tror att det just vid denna tidpunkt rådde festivalyra i himlen, nu ska det ske, nu är det dags för Gud själv att stiga ner till detta jordegrus och frälsa världen. Maria brister ut i lovsång, ”Min själ prisar Herrens storhet, min Ande jublar över Gud, min frälsare, han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.”


Festivalyran kan redan i den här tiden få bryta ut, du och jag kan få jubla med Maria, och hela den himmelska världen, om att fastetiden snart är slut och att vi ska få ta del av livets största mirakel, Gud blir människa, men även det jubel som vi på påskdagen brister ut i, när vi förkunnar att vi har en uppstånden Jesus. Det jublet, den festivalen, den ska du och jag få smaka och erfara på riktigt den dagen då vi tågar in i Guds paradis. ”Så var inte rädd, du har funnit nåd inför Gud.”

 

En skön helg önskar jag dig

Gösta Degerman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved