9 e tref

Andakter

Nionde söndagen efter trefaldighet

Goda förvaltare

Komikern Özz Nüjen skriver att förr kunde man råna en bank, men det är tekniskt omöjligt just nu, men däremot menar han, att nu rånar bankerna oss, med alla små och stora avgifter, för att de ska låna våra pengar till dess vi behöver dem.  Nordens storbanker gör jättevinster på hushållens bekostnad. Totalt delar Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken på nära 150 miljarder kronor i vinst och 75 miljarder i utdelningar till aktieägarna.


När Ronaldo flyttade från Juventus till Manchester United blev han omedelbart det populäraste namnet på klubbens sida för matchtröjor och liknande. Försäljningen slog rekord för nyförvärv världen över, skrev Forbes för några år sedan. Enligt Forbes granskning tjänade Cristiano Ronaldo ungefär 1,08 miljarder kronor. Tvåa kom Leo Messi med 953 miljoner kronor


Många av våra elitidrottsmän och kvinnor är i dag miljonärer. De har sin sport att tacka för allt. Pengar verkar det finnas gott om i vår värld. Men tråkigt nog är tendensen att de rika blir rikare och de fattiga fattigare.

Kommunen meddelar att kostnaden för försörjningsstöd har minskat, medan vi i våra kyrkor har en annan bild av verkligheten.


Helgens texter handlar om förvaltarskap, vi möter dom som både lyckats och misslyckats med sitt förvaltarskap att vara en god förvaltare, av Guds mångfaldiga nåd.


Jag har ibland tänkt på om Jesus skulle ha lett ett politiskt parti i dag, hur skulle det partiprogrammet se ut? Kanske så här: Ge den fattige mat och husrum, skaffa honom ett jobb att leva av, låt främlingen som kommer till ert land åtnjuta allt det ni själva äger och har. Sälj allt det du har och ge till de fattiga. Ge så ska du få. Tänk mer på andra än på er själva. Se till att de gamla och sjuka har ett alltigenom tätt skyddsnät. Stig upp ur bekvämlighetssoffan och gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Hans ord blir som dolkstötar rakt in i vår egen bekvämlighetszon.


Listan skulle jag kunna göra ganska lång. Men om Jesu undervisning fullt ut skulle slå igenom i vårt samhälle, hur skulle det då gå med våra besparingar? Hur skulle det då gå med vår åsikt att andra ska göra det vi tycker borde göras?


Storbankernas väldiga inkomster, idrottsstjärnornas bonusar och reklamintäkter är bara en liten glimt av hur det står till i vårt samhälle som flödar över av egoism. Vad skulle inte 150 miljarder kunna göra för sjukvården eller skolan?

Det är lätt att överlämna skulden till någon annan. Men vi är alla förskingrare inför Gud. Vi har inte förvaltat våra gåvor som vi borde. Vår skuld är så stor att vi inte kan betala tillbaka.


En gammal predikant sa, ”Plånboken är svårast för en människa att överlåta till Gud”. Det ligger mycken sanning i den devisen. EFS predikanten Knut Björk skrev. ” Om jag skulle delas upp i tusen bitar skulle varje del hoppa upp och säga, jag, jag, jag”.


Att förvalta Guds väldiga nåd är ett oerhört stort ansvar, som är lagt i bräckliga, svaga, egoistiska människohänder. Därför är det tryggt att veta, att Jesus gått in i mitt ställe inför Gud, och förvaltat och fullgjort allt, det som jag borde och skulle.


I Psalm 147 vers 2 skriver J.O Wallin, ”Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet”.


En skön helg önskar jag dig

Allt gott

Gösta Degerman