4advent

EFS Svensbyn


Andakter

Fjärde söndagen i advent

Herrens Moder

 

”Om je in´t slut å lev om sä köm jag och vrii öra å je!” Det var ett av de hotelser som vår mamma körde med när vi pojkar busade och rasade för mycket i vårt sovrum. Hon kunde  skrämma oss genom att ropa från trappen och låtsas trampa hårt på de första trappstegen, om det inte hjälpte ropade hon upp till oss med en ytterligare hotelse som tog skruv i oss. ”Om je in´t slut å lev rövare köm pappa opp!”


Att hota med att pappa skulle komma, det var den optimala hotelsen, och den tog oftast hårdast, genast lugnade vi ned oss inför detta hot.


Det var inte lätt för mamma och pappa att kunna hålla pli på oss tolv barn. Det som nu är så populärt på TV, är serier och dokumentärer om kompakt living. Vi barn var vana med det sättet att leva, eftersom vi sov oftast två och två, ”skavfötters,” i sängarna annars hade vi inte fått plats. Åtminstone till dess våra stora syskon flyttade hemifrån. När de äldre syskonen flyttade friställde mor och far ett rum för någonting som kallades hemvård. Det var ett sätt som Umedalens sjukhus använde, för att rehabilitera personer med psykisk funktions nedsättning. Det innebar att i princip ifrån det jag fyllde sju år hade mor och far ca tre patienter från Umedalens sjukhus inneboende hos oss.


Anledningen till att de öppnade vårt hem för dessa, det var att det genererade en liten summa pengar varje månad till mors matkassa. Det i sin tur skapade väldigt mycket mer jobb för henne med matlagning, klädtvätt, medicinerings kontroll, och att ge dessa gubbar en meningsfull vardag med olika trädgårdsarbeten. En positiv erfarenhet för mig och mina syskon, det är att vi har fått en annan syn på psykisk ohälsa än vad samhället i stort har haft. Dessa gubbar blev som en del av vår familj.


I helgens texter möter vi Maria, som bär Jesus som ett embryo i sin mage. Hon är under press, och hon har sökt hjälp och stöd hos sin släkting Elisabeth som också är med barn. Maria har förstått att hennes fästman Josef var på väg att lämna henne när han fick veta att hon var med barn. Men en ängel möter också Josef, och hjälper honom att förstå att det som hänt med Maria, det är något heligt, och något som Gud i sin makt har bestämt. Maria var under press och kände bybornas hotelser, i att hon var med barn utan att vara gift. I ock med att också Josef fick ett änglabesök förstod han att Gud var i detta, därför gick han in och tog henne till sig för att också skydda henne från elaka tungor.


”Var inte rädd Maria du har funnit nåd inför Gud!” Ängeln som besökte hennes hem förklarade för henne att hon inte skulle vara rädd, men Maria var full av rädsla, ångest och stress inför det hon fick höra. Ängeln förtydligade ytterligare för henne, att det som kommer att hända med henne, är att hon ska bli mor till världens frälsare, och att hon ska bli fylld av Guds kraft. Jag tror att alla möjliga känslor och tankar fyllde hennes sinne, när hon begav sig iväg till sin släkting Elisabeth. Där får hon ytterligare en bekräftelse på vad som har hänt henne, när Elisabeth ropar ut i den helige Ande.; ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig.” 


Vår mor var under ständig press i sina försök att uppfostra oss barn. Det var många att hålla pli på och hon visste att det skvallrades om henne och hennes många barn, men mitt i den pressen så kämpade hon för att vi barn skulle få det bästa möjliga av livet, trots fattigdom och armod.


Även om hon hotade oss med att vrida öronen av oss visste vi att det bara var hennes sätt att försöka få oss lugnare. Jag har inget minne av att hon vred i mina öron, men däremot har jag minnen att mina äldre syskon gjorde det med mig. Det var säkert välbehövligt i den stunden.


Guds ord är fylld av hotelser där Gud talar om ett straff och en dom över sina olydiga barn. Men i det nya testamentet talar Gud till oss på ett annat sätt. Där talar han om att straffet har gått ut över hans Son Jesus Kristus och att vi kan gå fria. Maria proklamerar i sin lovsång; ”Han håller sitt löfte till våra fäder; att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.”


En skön helg önskar jag dig

 

Gösta Degerman

 

 

Copyright © All Rights Reserved