4 i på

Andakter

Fjärde söndagen i påsktiden

Vägen till livet.

Jag kände mig skrämd, nervös och osäker där jag stod längst bak bland ett tiotal lovsjungande Umeåungdomar. Året var 1972 och platsen var ett av Umeåbygdens EFS bönhus. Jag hade nyss kommit till tro på Jesus Kristus som min frälsare. Den unga flickan som var körledare var också ganska ny i tron. Full av entusiasm ledde hon den unga kören med sin gitarr. Vi drog från bönhus till bönhus med våra enkla sånger.


Frejdigt sjöng vi; ”Jag har beslutat att följa Jesus, och aldrig mer tillbaka gå.”

Jag minns att jag försökte gömma mig bakom de andra ungdomarna eftersom jag inte var bekväm att stå inför människor. Jag har alltid genom åren fått bearbeta denna känsla av osäkerhet när jag stått inför människor då jag ska på något sätt framföra ett tal, en predikan eller en sång.


Jag läser i våra kvällstidningar att Putin verkar oerhört osäker just nu. Han ser att anfallskriget mot Ukraina inte har gått hans väg, därför bröstar han upp sig och hotar igen med sin kärnvapenarsenal.


Hela hans retorik vilar på en massa lögner, han försöker i sin osäkerhet visa på handlingskraft och styrka. Han gömmer sig i sin kärnvapen säkra bunker och uppvisar allt fler tecken på förvillelse och ilska. När jag skriver detta finns det få tecken på att han är villig att göra ett eldupphör och sträva efter försoning.

I öknen strax utanför Eliat har Arabiska kristna byggt en kopia av tabernaklet som Israels folk byggde under sin fyrtioåriga ökenvandring. Prästen, predikanten, författaren och Israelkännaren  KG Larsson har berättat om sitt besök vid denna plats. En kvinnliga guide uppmärksammade honom om något han aldrig förut hört, att förgården kallades vägen, den inre gården för sanningen och det allra heligaste för livet, allt enligt vissa Rabbinska källor. Tre grundläggande element i den Judiska tron.


I helgens text säger Jesus om sig själv att han är vägen, sanningen och livet. Jesus knyter samman detta i sin egen person som vägen, sanningen och livet. Om den kvinnliga guiden har rätt är det en ytterligare bekräftelse på det Jesus säger om sig själv. Han säger gång på gång, ”JAG ÄR,” det är Guds namnet. Jesus säger att han är Gud. Jag är, vägen sanningen och livet. Han är Guds tempel i synlig gestalt. Tabernaklet och även templet i Jerusalem var bilden av Guds helighet, Guds försoningsplats. Där fanns alla attributen kring Guds storhet. Från färgerna i prästernas kläder till tvättfaten, offeraltaren och oljehornen.


Den kristna läran har genom årtusenden kallats för sanningen. Det är sanningen som ska göra oss fria säger Jesus. Mötet med Jesus gjorde mig fri att inte längre gömma mig, han gav mig frimodigheten att kliva fram och våga förkunna om Jesus som enda vägen till Gud. Guds Ande avslöjade för mig vem jag var, vad jag hade gjort, han pekade på att Jesus Kristus är förlåtelsen för mina synder och att han är det eviga livets gåva. Sanningen gjorde mig fri. Frimodigt kan jag femtio år senare fortfarande sjunga, ”Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå.”


Sanningen kan få bli till befrielse för Putin när han ser vad hans lögner orsakat Ukrainas folk. Vägen, sanningen och livet gäller även för honom, som för dig och mig.


En skön helg önskar jag dig

Allt gott 

Gösta Degerman