4 i påsk

EFS Svensbyn


Andakter

Fjärde söndagen i påsktid 2020

Vägen till livet. 


Det coronadrabbade kryssningsfartyget The Ruby Princess har äntligen fått lägga till 80 kilometer söder om Sydney efter drygt två veckor till havs. Passagerarna berättar att de känner en stor lättnad att äntligen komma iland. På 1300 talet fick fartyg som anlände till Venedig ligga på redden i fyrtio dagar innan de släpptes in i hamnen. Orsaken var att man ville vara säker på att sjömännen inte bar på någon smittsam sjukdom De fick quarantena, som betyder ”fyrtio dagars (period)”. Därifrån har vi fått vårt ord för karantän. Digerdöden var den då mest smittsamma sjukdomen. Allt enligt Wikipedia.


Talet fyrtio är ett tal som återkommer i vår bibel flera gånger. Noa fick vara med om att regnet vräkte ner under fyrtio dagar och dränkte den dåtida mänskligheten. Fyrtio dagar tillbringade Mose på berget i karantän när han fick ta emot lagtavlorna. Fyrtio år fick Israel vandra i öknen och fyrtio dagar var Jesus ute i öknen i en sorts karantän innan han började sin gärning. Fyrtio dagar lät han sig ses efter uppståndelsen för flera hundra människor.


Wikipedia är en sajt som jag gärna går till för att införskaffa information. Flera av mina närmaste brukar besöka en köp och auktions sajt som heter Tradera. Där kan man  köpa eller lägga ett bud på något billigt klädesplagg eller pryl till hemmet.


Ordet tradera har sin rot i vårt svenska ord för tradition, att överföra eller att återberätta.


De Israeliska barnen och ungdomarna har traditionen, som ett viktigt instrument för att att lära sig att kunna återberätta, att överföra sittIsraelisk/Judiska arv till sin samtid. De har fått uppmaningen att hålla Guds ord nära sin panna och hjärta.

De har hört om talet fyrtio sedan barnsben. De har hört om Jahve och kan sin Thora, sina heliga skrifter som ett rinnande vatten. Kunskapen har överförts, traderats till dem. De vet att en frivillig social distansering, som att leva i karantän är en del av livet med Gud. Fastan, som vi i Kristi kyrka just nu har lämnat bakom oss, den varade i fyrtio dagar innan påskdagen. Att fasta är en frivillig karantän som många kristna använder sig av för att i stillheten och ensamheten söka Gud.


Den gammaltestamentliga texten för söndagen handlar en del om Israels barns fyrtioåriga långa vandring i öknen. De är i en gemensam karantän, åtskilda från all kontakt med andra folk. De har Gud med sig i molnskyn om dagen och i en eldpelare om natten. Även om de var ensamma i öknen var de ändå inte ensamma, därför att livets Gud fanns där. De var inte övergivna, Gud hade inte lämnat dem åt sitt öde, utan han var synligt närvarande i molnskyn, eldpelaren, och i tabernaklet där lagtavlorna var förvarade.


I en av evangelietexterna säger Jesus: ”Nu har också ni det svårt. Men jag ska se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er.”

Glädjen överflödade när lärjungarna predikade och talade om Jesus som Guds frälsning till världen. De överförde och återberättade det de fått höra av sin Herre och mästare.                                     


Fritt citerat från Billy Grahms sista tal innan hans död; ” Om någon säger att jag är död, tro honom inte därför när jag går in i det nya livet, in i evigheten , då är jag så mycket mer levande än jag någonsin har varit i detta livet”. Detta är också något som jag ständigt traderar, överför, återberättar att ”vägen till livet,” den går genom Jesus Kristus, den vägen leder till ett ännu större, glädjefullare, rikare liv, än vad vi någonsin kan förstå. Den karantänen kommer inte att vara i fyrtio dagar eller fyrtio år, utan det är en evighet med Jesus, som väntar oss.

 

Allt gott och en skön helg önskar jag dig.

Gösta Degerman

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved