3 i påsk

Andakter

Tredje söndagen i Påsktid

Den gode Herden


Det var vid världsforumet i USA för framtidens ledare som den lilla kutryggiga kvinnan med vit kaftan och vit huvudbonad med viss möda tog sig upp till talarstolen. Det fanns bara kända namn på listan över föreläsare. Publiken var i spänd förväntan på detta ögonblick.  Den gamla kvinnans livsuppgift blev känd för hela världen något år tidigare när hon fick Nobels Fredspris för sina insatser för den fattiga befolkningen i Calcutta. Med kärleksfulla händer hade hon rört många. Hennes blick var lugn. Inom några få minuter skulle hennes tal i grunden vidröra många av framtidens ledare.


Den gamla kvinnans namn var Moder Teresa. Den här händelsen återges i boken ”Tillsammans kan vi.”  Moder Teresa stod tyst länge i talarstolen och de tusentals deltagarna var fulla av förväntan hon tittade på dem sen kom frågan:
Känner ni era medarbetare?


Därefter var hon återigen tyst en lång stund och såg uppmärksamt ut över publiken. Då kom den andra frågan:
Älskar ni dem?


Alla riktade sin uppmärksamhet mot Moder Teresa som efter ytterligare lite tystnad säger:


Om ni kan svara ja på dessa två frågor – då kan ni bli framtidens ledare.
Efter detta korta tal gick Moder Teresa ned från podiet. Hon hade sagt det hon kommit för att säga.


Då steg nästa talare upp. Han var en erkänd ledare inom näringslivet som alla sett fram emot att lyssna till. Gripen av Moder Teresas ord tog han ett djupt andetag som om han skulle inleda sitt tal, men istället säger han; ”I över ett halvår har jag förberett mitt tal, jag har skrivit ned, strukit bort och lagt till. Jag har övat och konfererat i tid och otid med mina kollegor och vänner om vad jag skulle säga när jag nu skulle stå inför er, ni framtidens ledare. Med hjälp av tre meningar har Moder Teresa sagt allt jag kom hit för att säga.”
                                                                                                                          Bilden som vi möter i helgens texter är hur Jesus talar om sig själv som den gode herden, eller om du så vill, den gode ledaren, som leder och bär sina får till tryggheten i hans närhet.


Har du gått i söndagsskola minns du säkert bilderna av Jesus som herden, bärandes på ett litet lamm, antigen på sina axlar eller i sin famn. Bilden andas omsorg, närhet, intimitet och en kärleksfull famn.


Jesus har en sådan omsorg om oss att han till och med vet av varje hårstrå som faller från vårt huvud. Bibeln berättar för oss om denne Herde som kan mäta upp hela universum mellan sina fingrar och rymma havets vatten i sin hand. Samtidigt som han mäter upp himlavalvet mellan tummen och pekfingret och väger upp miljoner kubikmeter vatten i sin hand, har han en sådan omsorg om varje enskild människa att han känner till varje hårstrå som faller från vårt huvud.      


En sådan ledare har vi. En som vi kan lita på, en som vi kan luta oss mot, en sådan som inte sviker. En som bär oss i sin famn när livet gjort oss illa. En sådan som inte vänder bort sitt ansikte ifrån oss, utan ständigt har ett tillvänt ansikte mot var och en av oss.  Helgens text talar om, att hans godhet och nåd ska följa oss, även i våra mörkaste stunder. Den kristna kyrkans ledare, Herre och mästare, Jesus Kristus, han både känner och älskar oss.


En skön helg önskar jag dig


Allt gott

Gösta Degerman