2efter tretton

Andakter

Andra söndagen efter trettondagen

Livets Källa

 

Tidningarna skriver om de bristfälliga vattenledningar vi har. När kylan kommer brister ofta de gamla ledningarna med stora problem för de flesta av oss. Jag googlade på ämnet och resultatet blev relativt många. Det skrevs om vattenläckor i Piteå, Boden, Vännäs, Luleå, Munksund och Umeå. Det är normala vinterskador säger man från ansvarigt håll.

Orsaken förklarades ofta med att vattenledningarna har antingen frusit sönder eller att de av ålder inte orkat med trycket.

 

Vi har firat nyår och det åtföljs ofta av ett nyårslöfte. Många bestämmer sig för att göra förändringar i livet. Vissa har beslutat att man inte längre ska köpa plastpåsar eller att man beslutats sig för att börja banta eller träna eller att bli generösare osv.

Jag läste ett inlägg av Joel Halldorf för några år sedan i en av våra stora dagstidningar. Han är docent i kyrkohistoria, han tycker att vi svenskar skulle ge oss själva ett annorlunda nyårslöfte, nämligen att vi borde börja gå i gudstjänst. Halldorf menar, att för demokratins överlevnad, så är det sociala kapitalet, som församlingarna genererar, något avgörande för oss alla.

 

Halldorf pekar på att internationell forskning visar ett samband med politiskt engagemang, tillit och generositet, med ett regelbundet gudstjänst besökande.

Kristendomen som en tunn fernissa räcker inte i dagens samhälle. Vi måste som en kristen  nation, som vi ändå säger att vi är, börja ta Guds ord på allvar. Att vi blir ordets görare inte bara dess hörare. Jag ser en ändå viss ljusning i att samfunden runt om i Sverige arbetar intensivt med integration, nästan varje församling arbetar med invandrar grupper av olika slag. 

 

Till helgen är temat Livets källa. Det handlar om hur vattnet liknas med ett flöde från Gud som aldrig tar slut. Detta är vad den kristna kyrkan upptäckt, att det finns ett flöde från Gud som är Guds helige Ande. Han inspirerar oss, han griper tag i vår empatiska förmåga till att se flyktingen, den ensamme, den sörjande, den behövande, som vår broder och vän. Detta livsflöde från den helige Ande är inte som våra bristfälliga vattenledningar, som i kyla fryser sönder, eller att livsflödet blir för gammalt för att inte orka med det ökande trycket. Nej när den helige Ande kommer över er ska ni undfå kraft att bli mina vittnen, säger Jesus till de rädda lärjungarna.

Visste du att en fjärdedel av svenskarna tror på Gud? Visste du att hälften av dem hoppas på ett liv efter döden? Visste du att de som ber regelbundet är dubbelt så många som gudstjänstbesökarna?

Visst finns det ljusglimtar inför 2023.

 

I episteltexten skriver Paulus: ”I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade helige Anden som ett sigill. Det är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.”

Din och min uppgift är inte främst att berätta för människorna vad de räddas Från.

Utan jag tror att vår alltigenom viktigaste uppgift, det är, att räcka människorna berättelsen om Jesu död och uppståndelse och vad man därigenom välkomnas in I. Nämligen ett underbart strömmande livsflöde i gemenskap med den Helige.

 

En skön helg önskar jag dig.

Allt gott

Gösta Degerman