22 efter tref

EFS Svensbyn


Andakter

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet

Frälsningen

 

Nej nu har SVT skjutit sig själv i foten, tänkte jag när jag läste i tidningen att de skulle lägga ner programmet, ”Det sitter i väggarna”. Det är ju ett av de mest uppskattade programmen i SVT. Besvikelsen blev stor för mig och hustrun eftersom vi båda är intresserad av historia och byggnadsvård, vi har suttit som klistrade vid Tv:n när programmet sänts eller också har vi sett det på Play efteråt.


Historieintresset har skapat en vilja att sammanställa våra mor och fars livshistorier, för att barn och barnbarnen ska få veta lite om våra släkter. Min pappas historia är inte så lätt att hitta några dokument om. Hans lite fragmentariska berättelser, om sin uppväxt, den var så fylld av sorg och svårigheter att han hade svårt att berätta om hur det egentligt var.


Vi firar ju farsdag på söndag därför skriver jag den här krönikan som en hyllning till min egen pappa. Han föddes 1910 i Umeå socken, redan som tioåring blev han föräldralös, därför såldes han på auktion till den familj som krävde minst ersättning från kommunen. Hans föräldrahem stod där skolan i Brännland nu är uppförd. Vad som hände med föräldrahemmet har han inte berättat mer än att det brann ner en kort tid efter att han blivit utplacerad till en familj som i princip använde honom till en form av slavarbete i deras jordbruk.                                                                       


Människohandel, eller slaveri har i Sverige ofta kallats trafficking. Det handlar om att missbruka en maktposition genomhot och våld för att uppnå kontroll över en annan person i ett utnyttjande syfte.


Pappas stora syster gifte sig ganska snart och hon hade viss insikt hur lillebror hade det, därför, så fort hon kunde, tog hon hem sin lille bror för att han skulle få bo hos henne. För pappa blev det en stor lättnad. Även om han fick jobba för mat och husrum hos stora syster, så fick han i alla fall där uppleva kärlek och omtanke.


Det svenska ordet för frälsa kan återges till slaveriets frihalsa. Det handlade om att slaven släpptes fri när halsbojan togs bort. Pappa upplevde det som en frälsning att bli fri från slaveriets boja när han fick flytta till sin stora syster.

Frälsningen är temat för söndagens texter. Det handlar om att vi som människor är räddade inför evigheten genom Jesu offer död på Golgata.                                                                                   Paulus skriver, ”Alla har nu fått del av Guds överflödande nåd, nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus”.

Den hotande domen når oss inte längre eftersom Jesus gått in och fullgjort allt det som vi skulle.

Frälsning betyder också räddning, att någon annan kommer in och tar på sig straffet för det som vi har gjort fel. Den kristna Guden är en Gud som sträcker sig ut för att omfamna sina barn, han är inte ute efter att straffa, istället går han själv in och tar straffet på sig för all vår olydnad. Vi har en Far i himlen som vill sina barns bästa. ”Om ni har sett mig har ni också sett min Fader” säger Jesus.

Han är avbilden av hur Fadern är, hur hans hjärta är, hur han ser på dig och mig. Bland de sista orden Jesus säger på korset, när de Romerska soldaterna driver de stora spikarna genom hans händer och fötter, det är ett rop till sin far, ”Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör”!

Jesus har ”frihalsat” dig och mig från slaveriets boja till att vi ska få komma ut i full frihet.    

Miljoner människor runt om i vår värld har provat och sett att den frälsning som Jesus gav oss, den håller. Min pappa var en av dem. Vi kan fira fars dag med en visshet om vi har en Fader i himlen som ser i nåd på oss.

 

En skön helg önskar jag dig

Allt gott

Gösta Degerman

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved