21 e tref

Andakter

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet

Samhällsansvar


Vad händer när fångar i Colombia möter Gud? Den frågan ställde sig tidningen Dagen i en rubrik för några år sedan. Den frågan har fått ett svar i en uppsats vid Högskolan i Gävle.     Genom ett examens arbete hoppas kriminologen Jerzy Sarnecki kunna hitta svar på om religiös omvändelse kan förhindra brott.


Professor Jerzy Sarnecki ville att några av hans studenter skulle undersöka varför så många av Colombias fångar, ca 50 000 stycken, har kommit till tro på Jesus de sista åren, och vad i detta gör att de slutar med sin kriminalitet. 2019 åtog sig kriminologi studerande Caroline Paulsson den uppgiften, hennes examensarbete kan du läsa på webben. Sin uppsats har hon kallat ”Frälsningens makt.”


Syftet med hennes studie var, att undersöka varför frälsningsupplevelsen hos kriminella personer gjorde att de upphörde med sitt destruktiva liv, när de blivit kristna. Alla de intervjuade brottslingarna var överens om att frälsningen var en vändpunkt i deras liv.


Jag har skrivit förr om hur jag genom organisationen, ”Martyrkyrkans vänner” ständig får information om övergrepp mot kristna i, Turkiet, Bhutan, Kina, Indien, Irak, Iran, Syrien osv. Vi lever i en tid där de kristna allt mer angrips och aldrig förr i världshistorien har vi haft så många martyrer.


Gud har inte kallat domare, åklagare eller försvarsadvokater nej inte ens änglar till att föra ut budskapet om honom. De han har kallat är; ”vittnen” som betyder, ”martyr”. Det finns mycket i dag som hotar den kristna kyrkan, speciellt för dem som vill stå upp för den trosbekännelse som vi bekänner oss till varje söndag. ”Om tron på Fadern Sonen och Anden.”


De mångkulturella formerna av Ismer och trosriktningar som väller över oss i dag är inte bara ett hot utan också en stor möjlighet att förmedla Jesus Kristus som enda vägen till Gud. Det är kanske den utmaning som den kristna kyrkan behöver i vår tid för att kunna mejsla ut sin tro i grunden. Trons hjärtegrund är Kristus Jesus. När vi lever i pulsslagen från Golgata då kan vi också leva i en värld fylld av hot utan att behöva känna oss hotade.


När församlingen lever i symbios med sin Herren Jesus, då kan också stora under ske i samhället. Gud har inte kommit hit i Jesus Kristus för att förändra samhällen utan för att förändra samhällsmedborgarna. Ett mycket tydligt exempel kunde du läsa i inledningen av denna krönika.


I helgens texter möter vi Jesus återigen i den situationen att han ifrågasätts av de skriftlärde och fariséerna. Den här gången handlar det om att betala skatt. Jesus ser igenom deras försök att sätta fast honom för något han sade. Jesus ger dem ett klart besked att de inte ska slarva med skatten, utan de ska fullt ut ta sitt samhällsansvar och ge kejsaren vad kejsaren tillhör, och Gud vad Gud tillhör.

Vet du om att i Sverige finns ett stort samhällsansvar, varannan svensk engagerar sig ideellt på sin fritid. Det ideella arbetet beräknas motsvara fler än 300 000 heltidsjobb.


Jag tror att den kristna kyrkan vill, och kan ta ett samhällsansvar, genom tro, bön och kärlekshandlingar. Att ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör.

 

En skön helg önskar jag dig

Allt gott

Gösta Degerman