2 e 13

EFS Svensbyn


Andakter

2:a söndagen efter trettondedagen

Livets källa”Jag är beredd att dö för min övertygelse att Jesus Kristus är Guds Son och världens frälsare.” Ungefär så utryckte sig en ung man när han fick frågan om han vågade lämna sina fäders tro, för att i stället följa Jesus som sin Herre. Många är det i vårt avlånga land och runt om i vår värld som upplevt hur törsten efter Gud har blommat ut i mötet med Jesus.


Den allkristna böneveckan pågår under denna vecka, och nu på torsdag den 16 januari uppmanar styrelsen för Sveriges kristna råd till bön för konvertiter i asylprocessen.


Religionsfriheten har ofta en svag ställning i vårt land. Den behandling som migrationsverket ger dess konvertiter belyser tyvärr detta faktum. Ärkebiskopen Antje Jackelén, säger i ett upprop som Sveriges Kristna Råd nedtecknat att: ”Bön är något av det kristna modersmålet.” Därför vill SKR uppmana till en gemensam bönetid för dessa asylsökande och konvertiter.


Jesus säger i en av helgens texter; ”Den som dricker av det vatten som jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.”


Livets vatten handlar om den Helige Ande. Den Ande som Jesus sände till sina lärjungar efter hans uppståndelse. Att få en förståelse av Guds ord, det är ett himmelskt mirakel, liksom ett  livgivande vattenflöde rakt in i våra hjärtan.

De konvertiter jag träffar, och har träffat, de vittnar om hur den kristna tron är som ett himmelskt mirakel, en himmelsk källa, där livet från Gud har träffat dom rakt i hjärtat, likt ett flöde från Gud som aldrig tar slut.


Detta är vad den kristna kyrkan upptäckt, att det finns ett flöde från Gud som är Guds helige Ande. Han inspirerar oss, han griper tag i vår empatiska förmåga till att se flyktingen, den ensamme, den sörjande, den behövande, som vår broder och vän. När den helige Ande kommer över er ska ni undfå kraft att bli mina vittnen, säger Jesus till de rädda lärjungarna strax innan han lämnar dem.

Jag har skrivit det förr, vet du att 52% av svenskarna anser sig vara kristna? Vet du att hälften av dem hoppas på ett liv efter döden? Vet du att de som ber regelbundet är dubbelt så många som gudstjänstbesökarna?


Visst finns det ljusglimtar inför 2020. Vill du be med mig och Sveriges Kristna Råd för våra vänner som riskerar sitt liv genom att följa Jesus?


Gud, Du som har skapat och älskar alla människor och ser på oss med stor barmhärtighet, beskydda dem som har drivits på flykt.Vi ber särskilt för våra systrar och brödersom utvisas mot sin vilja till länder med svår förföljelse. Tack för att du står på deras sida. Vi ber att de system som utsätter människor för livsfarliga situationer bryts ned och förändras. Tack för att du hör vår bön.

Jesus Kristus, Du som vandrar med oss, och gett oss uppdrag att vara ljus och salt i världen. Vi ber särskilt för kvinnor och män som öppnar sitt hjärta för människor på flykt. Tack att du är med dem. Ge dem kraft och tro och omslut dem med kärlek. Tack för att du hör vår bön.


Heliga Ande, Du som tröstar, förnyar och utmanar. Du ser vår frustration som vi bär över vårt lands brister i mötet med asylsökande och konvertiter. Låt vår vrede vara helig och stärk den profetiska rösten. Tack för att du hör vår bön. I Jesu namn Amen.


Allt gott önskar jag dig och tack för att du är med oss i förbönen.

Gösta Degerman

 

 

Copyright © All Rights Reserved