2 advent

Andakter

Andra advent

Guds rike är nära

Jag har varit på femtioårsfest för ett par helger sedan. Det var Hortlax EFS förening som firade sitt bönhusbygge som invigdes 1973. Stämningen var på topp och nostalgin var ett genomgripande inslag under helgen.


Femtio är ett årtal som har väldigt mycket av spänning i sig. När man har fyllt femtio är det ofta en känsla av att snart är det slut med detta livet. Hemma i byn var det inte många män som överlevde sextio årsstrecket.


När min pappa fyllde femtio fick han en promenad käpp av mina äldre syskon och grannarna kom och sköt fem skott med ett jaktgevär bakom vårt sovrumsfönster vid sextiden på morgonen.


Femtio år efter Jom kippur-kriget 1973, är åter Israel i krig. Även den här gången började det med ett överraskningsanfall med stora förluster för Israel. Ännu en gång råder det alltså krig i det heliga landet.


Vart femtionde år är ett jubelår i den Israeliska traditionen då ska man helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Var och en ska då återvända till sin arvedel och var och en av ska återvända till sin släkt. Gud säger att ett jubelår ska detta femtionde år vara för er.

Pingsten som från början också var en judisk högtid, firas 50 dagar efter påsk. Det svenska ordet pingst kommer från det grekiska ordet pentekostes, som betyder ”femtionde.”


Som du ser har jag den här veckan associationer omkring talet femtio.

Femtio år har jag och hustrun varit gifta nu i slutet av detta året. När jag kom till tro som tjugoåring sa jag till mina vänner att min tro är att Jesus kommer tillbaka innan jag fyllt femtio år. Nu är jag sjuttiotvå och väntar fortfarande på att han ska komma.


Andra advent handlar om ett andra advent. Alltså att Jesus ska komma igen för att hämta hem sina väntade barn.


Ordet advent betyder ankomst eller väntan. Texterna talar om att Jesus ska komma tillbaka för att hämta sin brud, och att församlingen ska hålla sig vakande och beredda på hans ankomst.


I Hortlax EFS har talet om Jesu återkomst hållits levande genom alla femtio åren och man har inte stuckit under stolen med att ibland har det varit svårt att stå upp för den förkunnelsen.


I Julevangeliet berättas det om Jesu första ankomst. Då visade sig ett tecken i himlen, genom att en stor stjärna bildades och ledde de vise männen, till den plats där Jesus befann sig med Maria och Josef. Änglarna förkunnade hans ankomst genom en mäktig kör ute i Julnatten för herdarna. När Jesus kommer denna andra gång då ska tecken visa sig i solen och månen och stjärnorna och himmelens makter ska skaka. När Jesus kommer är hela världen införstådd, att nu är det slutet på denna tidsålder, och församlingen kommer att jubla inför detta möte.


Då inträffar det verkliga Jom kippur den äkta försoningen. Då inträffar det verkliga Jubelåret när Guds barn får ta del av det man längtat och väntat på.

Psalm 109 vers 2 Han kommer hit, en Människoson, ur Faderns rike fjärran från och gästa vill vår boning. Han kommer ned till jordens grus med himlens kärlek, nåd och ljus och bjuder oss försoning. Ett sken är nu i öster tänt; det är advent, det är advent!


En skön helg önskar jag dig

Allt gott

Gösta Degerman