19 efter tref

EFS Svensbyn


Andakter

Nittonde söndagen efter trefaldighet                                                        Trons kraft


Kommer du ihåg att nu till söndag ska vi skruva tillbaka klockan en timme. Till hjälp för oss som har svårt att minnas finns det olika pedagogiska tankehjälpmedel, som exempelvis.      Att till våren då ställer vi fram trädgårdsmöblerna, alltså då skruvar vi fram klockan en timme. Nu till hösten ställer vi tillbaka trädgårdsmöblerna, då skruvar vi tillbaka klockan en timme.


Jag minns en gång när jag och hustrun skulle iväg till en kyrka, som vi inte så ofta besöker, till att fira gudstjänst med vännerna där. Döm om vår förvåning, det var i mars månad, när vi kommer in i gudstjänstlokalen då står prästen med lyfta händer längst fram och utdelar Herrens välsignelse. Vi hade kommit för sent, klockan var framdragen en timme och vi hade förbisett att det just den dagen startade sommartiden. Snopna mötte vi folkets blickar och deras överseende leenden, i att vi så fatalt hade missat tiden.


Jag har funderat över vad som var de första kristnas drivkraft till mission? Vad var det som drev dem att gå i döden för det dom trodde på? Vad var det som drev Paulus till att resa och utsätta sig för de faror som han gjorde? Vad var det som drev unga män och kvinnor att offra sina liv under slutet av 1800 talet när missionsrörelserna i Sverige skickade den ene efter den andre ut till olika länder för en oviss framtid. Vad var det som drev dessa ”läsare” till att sätta sig upp, emot det då rådande förbudet från kyrkan, att träffas till gudstjänst och bön i sina hem. De trotsade förbudet och lät sig deporteras och skickas i fängelse? Vad var det under 1950 talet som drev nitiska människor här i Norr och Västerbotten, till att vittna och föra väckelsen vidare, trots fysiska och verbala påhopp? Vad var det som drev dessa så kallade ” framgångs människor,” under början av 80 talet att lämna de etablerade kyrkorna och starta egna församlingar? Vad är det för en trons kraft som driver unga män och kvinnor att vecka efter vecka komma till bönhus och kyrka för att hjälpa barn och ungdomar att komma in i trons mysterium?


 Jo jag tror att dessa människor har upptäckt att Jesus Kristus lever, och att han lever  genom sin Ande i deras hjärtan. Det var drivkraften för de första lärjungarna, det var drivkraften för Paulus, det är drivkraften för Jesus lärjungar även i dag, så även för mig. Jag hörde om en man som utryckte sig så här.

  ” Jag vet inte om det är något galet med mig men det enda jag längtar efter är att möta Jesus”.


Hans ord är, tror jag, en god sammanfattning på vad som är Trons kraft för mig. Det handlar om Jesus  och ingen annan än Jesus.


I en av helgens texter berättas det om hur några vänner bär en lam kamrat till Jesus. De kom för sent till gudstjänsten, ungefär som jag och hustrun gjorde, men vi fick i alla fall ta del av välsignelsen. Den lames kamrater kom för sent för att kunna lägga ner honom inför Jesu fötter, på grund av allt folket, men de kom på en briljant idé. I stället för att tränga sig fram genom folkhopen gick de upp på taket och hissade ner sin kamrat framför Jesus. Jesus såg vännernas tro och helade den lame.  Den lame likaväl som hans kamrater fick ta del av välsignelseflödet från Jesus.  Trons kraft finns i mötet med Jesus.                       


” Jag vet inte vad det är för galet med mig, men det enda jag längtar efter är att möta Jesus”.          


Var rädd om din längtan, det är den Helige Ande som har skapat denna längtan i dig. Jesus är ingen programpunkt, kristen tro är inte religion, utan en relation med Jesus. Den kristna kyrkan tror inte på en idé, utan på en person. Han Jesus, är själv trons kraft.


En skön helg önskar jag dig.  Allt gott

Gösta Degerman

 

 

Copyright © All Rights Reserved