11 e tre

Andakter

Elfte söndagen efter trefaldighet

TRO OCH LIV

 Ooooo neeeeej!! Allt det jag skrivit på min dator var borta. Alla filer och artiklar var försvunna. Jag hade drabbats av en hårddisk krasch, det var ett totalt haveri. Flera månaders arbete var borta i ett enda nu. Förtvivlad gick jag ut till köket och beklagade mig inför min hustru och som den lösningsorienterade människa hon är gav hon mig förslag på olika personer jag kunde ringa för att få hjälp.


Traumat ovan skedde för några år sedan när jag satt och skrev på en avhandling omkring konfirmandarbetet vid Storstrands ungdomsgård, som den då hette. Jag ringde runt till alla personer som vi kom på men alla gav samma dystra besked att det nog var hopplöst att rädda hårdisken. Jag höll på med en tänkt avhandling till mittuniversitetet omkring konfirmationen i slutet av 50 talet och början av 60 talet.


Mitt i skrivandet havererade datorn och hårddisken. Dum som jag var hade jag inte sparat mitt arbete på någon extern hårddisk därför var allt förlorat.  Jag hade intervjuat 15 personer som konfirmerats på EFS ungdomsgård under åren 1959, 1961 och 1963. Kriteriet till urvalet av informanter var att de inte längre var med i EFS rörelsen, och att deras föräldrar på något sätt varit i kontakt med väckelserna under 40 och 50 talet. Jag var nyfiken på varför informanterna ställt sig på sidan av denna rörelse. Jag blev oerhört förvånad av svaren jag fick, snopet nog fick de aldrig frågan om att bli medlem därför blev det aldrig aktuellt att stanna kvar i rörelsen.

 

En annan fråga jag var nyfiken på var om de hade varit i kontakt med den så kallade syndakatalogen där det fanns en hel del av måsten för att få kallas kristen. Jo där hettade det till bland informanterna och det visade sig att de allra flesta hade fått en negativ bild av den kristna tron som en sträng och icke livsbejakande tro.


I helgens texter går Jesus till rätta med de skriftlärde och fariséerna som lade tunga bördor på människorna axlar. Jesus förklarade för dem att den som vill vars störst bland er ska vara de andras tjänare.


Inför Gud kan vi inte komma med våra egna gärningar och förträffligheter. Guds nåd kan vi inte köpa oss till, eller förvärva oss genom goda gärningar eller ett fläckfritt leverne. Guds nåd ges enbart och endast genom Jesu död och uppståndelse. Kristen tro handlar om Jesus. Det är han som är nåden från Gud.

Innan jag blev en personligt kristen förstod jag inte vad man skulle med Jesus till. Det där att tro på Gud kunde jag acceptera, men detta med Jesus, det var för mig obekant.


Nu när jag mött Jesus, har jag sett och förstått, att han har utplånat min skuld på korset. Skuldebrevet som förklarat mig skyldig blev fastspikade på korset säger Paulus i Kolosserbrevet. Han skriver även i helgens episteltext, ”att utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd.”


Gud har gett dig och mig en oföränderlig upprättelse och förlåtelse som är total.

Nu kommer då en av mina många haltande liknelser. När jag tänker tillbaka på ögonblicket som jag ovan skrev om, när allt mitt arbete helt plötsligt försvann  från datorskärmen. Den upplevelsen kan jag likna vid mitt möte med Jesus. Allt det som jag tidigare gjort av synder och fel, alla anklagelser av skam och skuld var borta. Det fanns inte längre, det var kastat i glömskans hav, jag var förlåten. Det var som om det aldrig hade hänt. Överraskad och förvånad kan jag i dag bara säga, tack, tack, tack Jesus.


En skön helg önskar jag dig

Allt gott

Gösta Degerman