10 e t

Andakter

Tionde söndagen efter trefaldighet

Nådens gåvor


Han kallade brännvinet för flytande djävuls träck som gör drinkaren till ett svin som krälar och kryper och kräks, medan hustru och barn får svälta. Orden är hämtade från Lars Levi Laestadius. Han blev utsedd till årtusendets Norrbottning år 2000.


 Hans betydelse för Norrbotten och för hela Nordkalotten är enormt stort, det inte går att riktigt beskriva. Hans insats inom botanikens, och det sociala området, var banbrytande under senare hälften av 1800 talet. Denne man hade många gåvor som han med kraft använde till att föra ut ett befriande budskap till människor i nöd.


Om kring denne Lars Levi startade en väckelse som är utan motstycke här i den norra delen av Sverige. Han använde ofta ett kärvt och hårt språk som ibland också verkade stötande. När han blev kritiserad för sitt ordval sa han: ”När man talar till allmänheten måste man begagna sig av samma ord som de själva använder om man vill bli förstådd.”  


För honom var Guds ord sant och han tog det på fullaste allvar. Det var inte någon intellektuell tankelek, utan det var en verklig strid på liv och död, där människans hela existens stod på spel.  När han predikade talade han om den ”himmelske föräldern” som gråter över sitt barn som gått vilse.   

Nu till helgen kommer vi att belysa nådens gåvor i våra kyrkor. Där talar Jesus i en av texterna om att kunna lösa från det som är bundet.


Laestadius löste många från spritens bundenhet, han använde sina nådegåvor fullt ut. Under denna tid var det närvaro plikt för alla att komma till kyrkan. Det gjorde att Laestadius hade framför sin predikostol dessa ”krögare och fyllhundar, rentjuvar och bedragare,” som han skriver om i en av sina böcker.

Lars Levi Laestadius fick vara en nådens gåva till sin tid, till sitt sammanhang.

 Du och jag får vara nådens gåvor till en värld som lider, vi gör det tillsammans, ensam är inte stark utan vi, tillsammans, utgör Kristi kropp där vi får vara ljuset i det mörker som alltmer tätnar runt omkring oss.


Paulus säger att vi har en strid att utkämpa, inte mot kött och blod, utan mot ondskans andemakter i himlarymderna, skriver han. Denna strid är inte med svärd, skjutvapen, eller kanoner utan det onda besegras genom det sköra, varma, svaga, spröda och bräckliga kärlekens språk, det är dessa nådens gåvor som Jesus har lagt i våra händer. Att leva som en kristen det är att spegla en annan, nämligen Jesus.

    

 Därför behöver vi de andliga nådegåvorna för att föra fram Guds goda vilja i världen. Gåvorna skulle vara till nytta i församlingen, inte till någon privat andlig uppvisning om hur stor tro vi har, eller hur kärleksfulla eller givmilda vi är.  I vår tjänst som kristna har vi fått gåvor som vi ska förvalta och använda för allas bästa. En del har fått gåvan att berätta om Jesus med ord så att Guds evangelium blir tydlig. En annan har fått en speciell gåva att osjälviskt hjälpa andra, någon annan har fått gåvan att bota sjuka, att vara givmild osv.

Alla gåvorna behövs för att Guds rike ska växa till.


Vet du om att du är en Guds gåva till dessa som du möter denna dag?

 

En skön helg önskar jag dig.

 

Allt gott

Gösta Degerman