Årsmotto

Föreningens årsmotton

Årsmotton

 

Sedan 1992 har ett årsmotto funnits väl synligt på väggen bakom predikstolen. Meningen är att besökaren ska få något att meditera över.

 

2018 Herre till dig får jag komma

 

2017 Herre till dig får jag komma

 

2016 Herren ger mig ny kraft

 

2015 Herren ger mig ny kraft

 

2014 Älskad - Rustad - Sänd

 

2013 Gud i dina händer vilar jag i tro

 

2012 Möt mig nu som den jag är

 

2011 Du vet väl om att du är värdefull

 

2010 Herrens nåd tar inte slut

 

2009 Gud i dina händer vilar jag i tro

 

2008 Kom, du som törstar

 

2007 Du omsluter mig på alla sidor

 

2006 Du omsluter mig på alla sidor

 

2005 Visa mig Herre din väg

 

2004 Visa mig Herre din väg

 

2003 Uppmuntra varandra varje dag!

 

2002 Herren är med dig

 

2001 Älska varandra som Jesus har älskat Er

 

2000 I Guds händer - vad som än händer

 

1999 Jag tror. Hjälp min otro.

 

1998 Bed så ska ni få

 

1997 Jag är med er alla dagar

 

1996 Allt av nåd

 

1995 Känn ingen oro

 

1994 Bön - en tillgång

 

1993 Gläd Er i Herren

 

1992 Gläd Er i Herren

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved