Målsättning

Målsättning

Föreningen

 

Vi vill genom föreningen tillväxa i tro och antal och vara kyrkan i byn.

 

 

 

Byagemenskapen

 

Vi vill genom byagemenskapen upprätta relationer med byborna och vara en lätttillgänglig oas som visar vägen till gemenskap med varandra och Gud

 

Gudstjänsten

 

Vi vill att gudstjänsten ska vara ett personligt möte med Gud som rustar oss för livet och vardagen.

 

Barn- och ungdomsarbetet

 

Vi vill genom barn- och ungdomsarbetet presentera den kristna tron för byns barn och ungdomar.

 

Studieverksamheten

 

Vi vill genom studieverksamheten skapa mötesplatser för gemenskap, dialog och aktivt lärande

Copyright © All Rights Reserved