Styrelsen

 

Styrelsen för EFS i Svensbyn, utskott m m

 

 

Lennart Berglund

Pär Sandström

Anna-Karin Lundberg

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

070-234 91 48

070-662 51 08

076-338 76 86

 

 

 

Eva Ekberg

Roger Lundmark

Amanda Lundmark

070-558 78 38

070-630 08 96

070-252 91 66

 

 

 

 

 

 

Rickard Wikström

 

 

073-397 12 7409

 

 

 

 

 

Kassör Allan Öhman 0911-24 12 54

 

 

 

 

 

Arbetsutskott

 

 

Lennart Berglund, Pär sandström, Allan Öhman

 

 

 

 

 

Verksamhetsutskott

 

 

Ragnhild Sandström, Ulla Wikström

 

 

 

 

 

Byautskott

 

 

Pär Sandström, Anna-Karin Lundberg

 

 

Copyright © All Rights Reserved