Styrelsen

EFS SvensbynStyrelsen för EFS i Svensbyn, utskott m m

         Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

070-234 91 48

070-662 51 08

076-338 76 86
Amanda Lundmark

070-558 78 38

070-630 08 96

070-252 91 66

073-397 12 7409


Kassör Allan Öhman 0911-24 12 54


ArbetsutskottLennart Berglund, Pär sandström, Allan Öhman


VerksamhetsutskottRagnhild Sandström, Ulla Wikström


ByautskottPär Sandström, Anna-Karin LundbergCopyright © All Rights Reserved