Program

EFS Svensbyn


Program hösten 2019


AUGUSTI

23             fr              18.00       Surströmmingsfest… Medtag dryck!

                                                Alla varmt välkomna!

25             sö             11.00       Upptaktsgudstjänst med föreningsmöte

                                                Nils Nordenstorm och styrelsen

                                                Månadsgåva

SEPTEMBER

1               sö             18.00       Gudstjänst med nattvard, Ola Marklund

                                                Ewa Edström

                                                Sång Magdalena Johansson, Kopparnäs

7               lö             09.00       Arbetsdag på bönhuset

8               sö             09.00       Församlingsutflykt till Storforsen

15             sö             11.00       Gudstjänst, Simon Jonsson, Mona Hammerin

22             sö             18.00       Gudstjänst med Lars Wangby.

                                                Sång av Inger Rehn och Signar Johansson

                                                Månadsgåva

                

OKTOBER

5               lö       11.30-14        HÖSTFEST MED PALTKALAS

                                               13.00 Himlakul och Mellanstadiekören

6               sö             11.00       Infjärdenmässa i Infjärdenkyrkan

                                                Lars Dahlbäck. Tema ”Växande”

13             sö             18.00       Gudstjänst, Gösta Degerman

                                                Sång Maria Gustavsson och Sofiakören

27             sö             18.00       Sånggudstjänst med Ledljus från Jävre

                                                Månadsgåva


 NOVEMBER

 

 

Bibeldagar 1 - 3 nov med Dennis Lundkvist.  Vi ber för bibelveckan!

                                  

1               fr              19.00       Sånggudstjänst med Lennart Johansson

2               lö              11.00       Gudstjänst, Dennis Lundkvist,

                                                 EFS Hortlaxkör

                                  19.00      Gudstjänst, Dennis Lundkvist, Furubergskören

3               sö              11.00      Gudstjänst med nattvard, Lars Dahlbäck

                                                 Magdalena Norén                              

 

17            sö              11.00       Infjärdenmässa i Svensbyn

                                                Lars Dahlbäck. Tema ”Vila”,

                                                Sång Maria Juuso med vänner

24             sö             11.00       Gudstjänst, Karin Sandlund

                                                   

                                                   

DECEMBER

1               sö             11.00       Adventsgudstjänst i Infjärdenkyrkan

8               sö             18.00       Gudstjänst med nattvard, Nils Nordenstorm

                                                Johan Grahn

13             fr              20.00       JULPROGRAM med Blåsmarkskören

22             sö             11.00       Helen Lindbäck

                                                Månadsgåva

24             sö             12.00       Julbön i Infjärdenkyrkan, Simon Jonsson

                                 23.30       Julnattsgudstjänst, Lars Dahlbäck

Copyright © All Rights Reserved