Program

Program våren 2019

 

JANUARI

6 sö 11.00 Gudstjänst med nattvard, Lars Dahlbäck.

Sång Edvin Ekberg och KlaraKristoffersson

 

13 sö 11.00 Gudstjänst, Ola Marklund

 

18-20 fr-sö Bibeldagar Sjulnäs EFS

27sö 11.00 Sånggudstjänst Birgitta Kågström och ÖKSM

(Övre Kågedalens sång och musikförening)

Månadsgåva

 

FEBRUARI

3 sö 11.00 Gudstjänst, Lars Dahlbäck

Sång Lars-Åke Aldrin

10 sö 18.00 Sånggudstjänst med Blåsmarkskören

Månadsgåva

 

17 sö 11.00 INFJÄRDENMÄSSA i Infjärdenkyrkan

Lars Dahlbäck, Linda Jele, Tema ”Mod”

 

ÅRSMÖTE (obs dag o tid!)

27 on 18.00 Enkel kvällsmat

Andakt, Lennart Berglund

Årsmöte

 

MARS

3 sö 18.00 Gudstjänst, Simon Jonsson, Ewa Edström

 

17 sö 18.00 Sånggudstjänst, C&Hör

Månadsgåva

 

31 sö 11.00 Infjärdenmässa i Svensbyn

Lars Dahlbäck, Linda Jele, Ewa Edström

Tema "Glädje"

Sång Ulrika Bergmark och Magdalena Johansson

 

 

APRIL

7 sö 18.00 Gudstjänst, Lars Wangby

Sång Maria Gustavsson och Sofiakören

 

14 sö 11.00 Familjegudstjänst med HIMLAKUL,

Infjärdenkyrkans barnkör, Julia Lundberg och

Ewa Edström

 

15-17må-on

12.00 Andakt i Stilla veckan, Infjärdenkyrkan

 

18-22to-må Påsk i Öjeby eller Piteå kyrka

 

28 sö 11.00 Gudstjänst med nattvard, Simon Jonsson

Sång Magdalena Norén

Månadsgåva

 

MAJ

5 sö 18.00 Gudstjänst, Helen Lindbäck, Ewa Edström

19 sö 18.00 Gudstjänst, Anna-Stina Eriksson, Ewa

Edström

26 sö 11.00 Gudstjänst med nattvard, Simon Jonsson

Månadsgåva

 

JUNI

2 sö 18.00 Gudstjänst, Lars Dahlbäck, Johan Gran

 

7-9 fr-sö Pingstkonferens på Storstrand

 

16 sö 11.00 Gudstjänst på Svensbyliden,

Lars Dahlbäck, Ewa Edström

Sång Anna-Karin Lindström

 

23 sö 11.00 Midsommargudstjänst på Svensbyliden

Präst från församlingen

 

 

Copyright © All Rights Reserved