Andakter

EFS Svensbyn


Andakter

Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen.
Fader, Sonen och Anden.


”Farfar har du sett det stora korset där?” Det var Nora sex år som hade observerat att springorna mellan kylen och frysen och överskåpen i vår lägenhet bildade ett kors. Jag hade aldrig reflekterat över att så var fallet.


Lilla Noras reflekterande över korsett i köket, det kom i samband med att jag var på väg till en begravningoch var klädd i prästskjorta. Tanken var att jag skulle ge Nora och lillebror Albin en kram innan jag skulle åka iväg till begravningen.


”Vad är en begravning,” frågade Nora? Jag förklarade så gott jag kunde om
att när man dör, då kan man få en begravningsgudstjänst i kyrkan. Där träffas man och minns den döde personen, och lämnar över honom i Guds händer. Nora var nöjd med mitt svar och mitt i försöket att vara pedagogisk, det var då hon pekade på kylen och frysen och sa; ”Farfar har du sett det stora korset där?”
Korset är kyrkans berättelse om hur Gud i sin nåd har gett människan möjlighet att nå Gud.

'
Fadern, Sonen och Anden är Gud som sträcker ut sina armar mot människan i ett grovhugget kors. Paulus skriver i första Korintierbrevet 1:18 ; ”Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft.”


Missionsdagen är en söndag då vi i kyrkan reflekterar över vilket uppdrag vi fått av vår Herre. Vi har fått uppdraget att liksom lilla Nora peka på korset, och dess budskap om en frälsning, för alla människor, i alla tider, genom Jesus Kristus som Guds Son.


Jag åkte iväg till begravningsgudstjänsten uppfylld av vad lilla Nora visat mig vad som fanns i vårt kök. Korset framträdde väldigt tydligt för mig, när hon pekade på det hon sett. När jag kom till begravningsgudstjänsten hälsade jag de sörjande med orden, I Faderns Sonens och den Helige Andens namn.


Dom orden använder vi i kyrkan både vid dopet, och vid begravning. Dom tre orden återfinns i nattvardens gudstjänst likaväl som vid välsignelsen. Det är ord som visar vem Gud är. Att Gud är en men också tre.


I gamla testamentets läsning för söndagen säger Gud till Mose vid den brinnande busken, att han skulle säga till Israels barn att; ”Jag ÄR har sänt dig till dem.” Ofta uttalas detta namn som JHWH, på svenska säger vi
Jehova, betydelsen i namnet är ”Jag ska visa mig vara vad jag ska visa mig vara.” Judarna hade en sådan vördnad för detta namn att de inte uttalade ordet, utan de sa bara ”namnet” i stället.


I det namnet döps och begravs vi. Vi möter den treeniges namn vid början av vårt liv och det uttalas över oss vid vår döds stund.


Lilla Nora pekade på det stora korset hon såg i vårt kök, mitt i vår vanligaste vardag. Vi får uppmaningen i helgens texter att gå ut i hela världen och peka på det kors som ger världen liv. Där i korset är Guds namn ingraverat, det handlar om världens mest kända person.


Det handlar om Jesus, Han som ÄR!


En skön helg önskar jag dig
Gösta Degerman

Copyright © All Rights Reserved